Zamjena razvodne kutije sa 12 automatskih osigurača

Električna energija i električne instalacije spadaju u jedan od opasnijih segmenata u domaćinstvu. Neispravne električne instalacije mogu prouzrokovati katastrofalnu štetu ali i povrede sa smrtnim ishodom. Zbog toga je važno poznavati osnovne stvari kada su u pitanju električne instalacije. Električna energija u našim domaćinstvima se kreće kroz provodnike (električnu instalaciju) od razvodne kutije do prekidača, utičnica i krajnjih potrošača pod naponom od 220-280 V što može biti opasno po život u slučaju strujnog udara. Neizostavni dio svake elektro instalacije u domaćinstvu su i osigurači.  Osigurači i zaštitne sklopke imaju ulogu prekidača strujnog kola usljed preopterećenja sistema ili kratkog spoja, na taj način spriječavaju nastanak većih šteta i ozbiljnijih povreda.

 

Automatski osigurači (koji se nazivaju i prekidači) su zapravo električni prekidači čija je glavna funkcija zaštita kola od preopterećenja. Međutim, njihova svojstva se tu ne završavaju. Što se tiče zaštitnih funkcija, zaštita od kratkog spoja je takođe veoma važna. Na tržištu postoji bogat i raznovrstan raspon automatskih osigurača koji se mogu razlikovati jedan od drugog po nizu kriterijuma.

 

Automatski osigurači imaju dva osnovna principa rada. Prvi princip odnosi se na strukture koje sadrže ugrađeni elektromagnet. Ovaj elektromagnet razvija magnetnu silu koja se povećava u zavisnosti od povećane struje u električnom krugu. Kada dotična magnetna sila dostigne određene granice, dolazi do prekida u strujnom krugu. S druge strane, drugi princip rada automatskog osigurača uključuje upotrebu bimetalne trake. U takvom mehanizmu, kada struja u krugu raste, temperatura u bimetalnoj traci se takođe povećava. Danas se prednost daje prekidačima koji sadrže oba opisana mehanizma. Ovi kombinovani automatski osigurači su mnogo fleksibilniji u smislu ispunjavanja korisničkih zahtjeva i karakteristika električnog kruga.

 

Zamjena razvodne kutije sa 12 automatskih osigurača uz popust od 30 %.

 

Kontaktirajte nas na broj  065/566-141 ili 065/648-495 i dolazimo besplatno na Vašu adresu. Možete nas kontaktirati putem naše Kontak stranice. Pogledajte naš asortiman na OLX profilu.