Tehničko održavanje objekata

Pod pojmom tehničko održavanje objekata podrazumijeva se održavanje funkcionalnosti objekta u punom kapacitetu i potpunoj svrsishodnosti korisniku. Tehničko održavanje objekta može biti preventivno i korektivno. Preventivno održavanje objekta je obilazak i pregled objekta u određenim vremenskim intervalima ili u stalnom prisustvu, u zavisnosti od zahtjeva korisnika objekta. Prilikom redovnog pregleda objekta vrši se otklanjanje kvarova manjeg obima, koji se mogu završiti u toku jednog radnog dana. Korektivno održavanje objekta podrazumjeva interveniciju na zahtjev korisnika ili otklanjanje kvarova većeg obima, uočenih prilikom preventivno obilaska.

Firma Elektromont s.p. nudi Zajednicama etažnih vlasnika (ZEV) potpisivanje ugovora o održavanju u skladu sa Zakonom o održavanju zgrada ("Službeni glasnik Republike Srpske" broj 101/11).

Potpisivanjem ugovora stanari zgrade dobijaju razne pogodnosti kao što su:

  • popust od 10% do 25% na usluge u njihovim stambenim jedinicama,
  • dostupnost tima profesionalaca 24 časa,
  • dolazak besplatan,
  • konsultacije i stručno mišljenje,
  • mogućnost dogovora oko sitnih zanatskih radova i
  • prioritet pri intervencijama.

Zavisno od veličine objekta i trenutnog stanja instalacija, nudimo da održavamo objekat, instalacije dovedemo u funkcionalno stanje i tako spriječimo eventualne kvarove. Takođe, ostalim poslovnim subjektima (ugostiteljski objekti, pekare, zanatske radnje, firme itd.) nudimo iste usluge.

Preuzmite prijedlog ugovora o održavanju za zajednice etažnih vlasnika (ZEV) i firme.

Važno je napomenuti da u potpunosti prihvatamo eventualne primjedbe na urađeni posao, te shodno tome preuzimamo troškove ispravke eventalnih grešaka.